Aktiebolaget Edlunds Järnhandel

Örebro län

Information

Aktiebolaget Edlunds Järnhandel hittar ni ett Örebro län som inte är som andra län. I Örebro län hittar ni Askersund som är den kommunen där Aktiebolaget Edlunds Järnhandel finns. I Askersund så finns det många olika Aktiebolag och i Örebro län så finns det ännu fler Aktiebolag. Aktiebolaget Edlunds Järnhandel tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Aktiebolaget Edlunds Järnhandel har haft sedan 1994-01-01. Aktiebolaget Edlunds Järnhandel har funnits sedan och 1980-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Aktiebolaget Edlunds Järnhandel så kan ni göra det genom att skicka er post till St. Bergsg. 34, 696 32, Askersund men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0583-10118.

Askersund arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Örebro län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Aktiebolaget Edlunds Järnhandel Privat, ej börsnoterat.

Aktiebolaget Edlunds Järnhandel har idag 556058-4442 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Aktiebolaget Edlunds Järnhandel

Bolaget skall idka handel med byggnadsvaror, järnvaror och hushållsartiklar samt utöva därmed sammanhängande verksamhet ävensom utföra anläggningsarbeten inom byggnadsbranschen.

I Aktiebolaget Edlunds Järnhandel så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Larsson, Bengt Göran som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Wallin, Karl Mikael som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Maud Valborg Viola som är född 1956 och har titeln Suppleant, Karlmark, Kjell Olof som är född 1955 och har titeln Revisor, Karlmarks Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, .