Redovisningsbyrån i Askersund Aktiebolag

Örebro län

Information

I Askersund finns det ett Aktiebolag som heter Redovisningsbyrån i Askersund Aktiebolag. Det finns flera verksamheter som liknar Redovisningsbyrån i Askersund Aktiebolag i Örebro län. Askersund är verksamma för att främja verksamheterandet i kommunen.

Redovisningsbyrån i Askersund Aktiebolag är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1994-01-01 och det finns flera verksamheter som är det i Örebro län.

Sedan 1980-10-21 så har Redovisningsbyrån i Askersund Aktiebolag varit registrerat och sedan 1980-01-01 så har verksamheten varit momsregistrerat. Idag är Redovisningsbyrån i Askersund Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler verksamheter som är det i Askersund.

Vill man komma i kontakt med Redovisningsbyrån i Askersund Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Duvg. 2, 696 33, Askersund. Vi ni istället prata med Redovisningsbyrån i Askersund Aktiebolag så kan ni göra det på 0583-10305.

Bolaget skall bedriva bokföringsservice åt småföretagare, affärsutveckling, konsultverksamhet inom redovisnings-, marknadsförings och kommunikationsområdet äga och förvalta aktier, samt idka därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för verksamheten är idag Strömberg, Sirpa Sailikki Brunhild som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Svärd, Gun Karin som är född 1940 och har titeln Suppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, Johansson, Anna Linnea som är född 1974 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .

Firman tecknas av styrelsen .

Redovisningsbyrån i Askersund Aktiebolag har 556206-7271 som sitt organisationsnummer.