Aktiebolag Combustion & Incineration

Örebro län

Information

Aktiebolag Combustion & Incineration hittar ni ett Örebro län som inte är som andra län. I Örebro län hittar ni Askersund som är den kommunen där Aktiebolag Combustion & Incineration finns. I Askersund så finns det många olika Aktiebolag och i Örebro län så finns det ännu fler Aktiebolag. Aktiebolag Combustion & Incineration tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Aktiebolag Combustion & Incineration har haft sedan 1994-01-01. Aktiebolag Combustion & Incineration har funnits sedan och 1991-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Aktiebolag Combustion & Incineration så kan ni göra det genom att skicka er post till men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0583-34545.

Askersund arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Örebro län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Aktiebolag Combustion & Incineration Privat, ej börsnoterat.

Aktiebolag Combustion & Incineration har idag 556419-1327 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Aktiebolag Combustion & Incineration

Bolaget skall driva konsultverksamhet, tillverkning och handel inom det miljötekniska området. Företaget utvecklar, tillverkar, uppför, driver och marknadsför egna produkter, inom ovan nämnda teknikområde, företrädesvisk inom rökgasrening, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet, internationellt och nationellt. Bolaget innehar agenturer inom ovan nämnda verksamhetsområde.

I Aktiebolag Combustion & Incineration så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Nilsson, Per-Ingvar Göran som är född 1955 och har titeln VD, Nilsson, Per-Ingvar Göran som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Pourhamidi Nilsson, Afsaneh som är född 1963 och har titeln Suppleant, Robach, Lars Erik som är född 1945 och har titeln Revisor, .