Svets och maskin Ulf Sand Aktiebolag

Örebro län

Information

I Askersund finns det ett Aktiebolag som heter Svets och maskin Ulf Sand Aktiebolag. Det finns flera företag som liknar Svets och maskin Ulf Sand Aktiebolag i Örebro län. Askersund är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

Sedan 1998-01-12 så har Svets och maskin Ulf Sand Aktiebolag varit registrerat. Idag är Svets och maskin Ulf Sand Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns fler företag som är det i Askersund.

Vill man komma i kontakt med Svets och maskin Ulf Sand Aktiebolag så kan man gör det genom att posta ett brev till Bettorpsg. 12C, 703 69, Örebro. Vi ni istället prata med Svets och maskin Ulf Sand Aktiebolag så kan ni göra det på 0583-14345.

Bolaget skall bedriva svets och reparationsverksamhet, konsultverksamhet i svets och materialfrågor, idka handel inom ovanstående grupper, förvalta värdepapper och fast egendom, samt därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Sand, Ulf Christer som är född 1948 och har titeln Extern firmatecknare, Ludvigsson, Ulf Gustaf som är född 1952 och har titeln Likvidator, Karlmark, Kjell Olof som är född 1955 och har titeln Revisor, Karlmarks Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor, .

Firman tecknas var för sig av -Ludvigsson, Ulf Gustaf -Sand, Ulf Christer .

Svets och maskin Ulf Sand Aktiebolag har 556550-6358 som sitt organisationsnummer.